TUKS "Sokół Mechanik"
  XIX SESJA V kadencji
 

Zanim doszło do głosowania, burmistrz przedstawił zebranym jedynie pozaekonomiczne "zalety" tego rozwiązania:

- poprawa funkcjonowania,

- rozwój inwestycji,

- lepsze zarządzanie.

    Ku mojemu zdziwieniu, radna Iwanicka nieco inaczej uzasadniała "odgórne polecenie"! Przestrzegała przed widzeniem, połączenia "Laureata", "dźwigającego sie powoli" jako "mezaliansu". W tej sytuacji "daleko do wyprzedaży", "niech zostanie" i "jeżeli będzie kulą u nogi" a nie "zapleczem noclegowym i promocją miasta, można zająć się nim powtórnie"... podobnie jak od kilkunastu lat.
        Nie były to jedyne głosy w dyskusji, gdyż radny Koprowski zapytywał, z lekka zdyszanym głosem o powód powtórnej "akcji przyłączeniowej" i wymierne, a raczej policzalne finansowo efekty tegoż w aspekcie planowanych dotacji... Na nic zdały sie nad zwyczaj wyważone i, niezbyt to częste, zwięzłe i konkretne argumenty  w wypowiedzi radnego Kleszczyńskiego, widzacego  połączenie, jako rozwiązanie nie dla finansów publicznych.
       Replika burmistrza to podkreślenie uwag o życiu przebiegającym w sposób dynamiczny, o udanej próbie zachowania elestyczności w hotelu, nieporozumieniach w prasie i kluczowym argumencie: połączenie "Laureata" i OSiRu to nic innego tylko "by uzdrowić sytuację finansową".
           O ile moje przewidywania dotyczące rozstrzygnięcia w/w połączenia, obarczone były zerowym marginesem błędu, o tyle sprawa podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /dotyczy okolic ulicy Rzemieślniczej/ jest wyjątkowa pod wieloma względami. Podczas głosowania okazało się, że jedynym radnym popierającym inicjatywę burmistrza jest... nieobecny, nie tylko podczas tego głosowania, radny Koprowski. Będąc bardziej niż systematycznie spóźnialskim, tak cirka-ebaut, jedną godzinę lekcyjną, radny jako pierwszy zabrał głos w tej sprawie, argumentując... dobrem mieszkańców i ... zabrał się. Po tym wystąpieniu, jego koalicyjni sprzymierzeńcy, dziwnym to trafem zupełnie inaczej widzieli rozwiązanie tej spornej kwestii. Radna Iwanicka, tym razem jak najbardziej słusznie, w piękny sposób podkreśliła bezsporną wyższość własności prywatnej nad bezprawnymi /potwierdzonymi sądownie/ decyzjami urzędowmi /za naczelnika Luchowskiego, chyba/.  Może smucić jedynie fakt uprawomocnienia się części decyzji, które na dobrą sprawę powinny być anulowane. Dobra wola właścicieli spornych terenów pozwala na jak najbardziej sensowne rozwiązanie problemu, co znajduje wyraz w wynikach głosowania: w związku z brakiem na sali jedynego zwolennika propozycji burmistrza tzn. radnego Koprowskiego, 17 radnych jest  "przeciw" przy... /lęki decyzyjne czy co???/ 3 "wstrzymujących się" /Buczek, Kuczyński i Łysiak.

      Ten miły akcent decyzyjny i frekwencyjny na dobrą sprawę zakończył XIX sesję V kadencji, gdyż pozostałe punkty w sposób logiczny zostały zaakceptowane najczęściej jednogłośnie. Dotyczy to także przekazania na skarb państwa terenu pod budowę planowanej Komendy Policji przy ulicy Żeromskiego.

 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=