TUKS "Sokół Mechanik"
  Komisja B 21.10.08
 

Widać, będzie widać...

                 Przedpołudniowa komisja budżetowa dosyć sprawnie uporała się z kilkunastoma punktami posiedzenia, najdłużej debatując nad wykonaniem budżetu za I półrocze 2008 roku. Mimo wieloletniego niedosytu powodowanego rozpoznawaniem funduszy unijnych tylko z nazwy, nasze zadowolenie poprawia nieco fakt wykonania dochodów ponad 50 procent i umorzenie pożyczki z NFOŚ w wysokości ponad 2 milionów, na oczyszczalnię ścieków o bezzwrotnej dotacji z ECO funduszu nie wspominając. Jedyny problem z chwilowym nadmiarem gotówki to możliwość skonsumowania jej nie na płace a tylko na cele proekologiczne.
                 Chwilowe zainteresowanie radnych skupia się na wydatkach związanych z bezpieczeństwem i gospodarką komunalną. Przez chwilę, chyba jako przerywnik muzyczny, pojawiają się wątpliwości co do wyglądu kosiarki samojezdnej.... Pozostając nadal w tematyce budowlano-gospodarczej, z niewielkim łoskotem opadają nam "kopary", gdy dokopujemy się do zmian w budżecie, skutkujących, a jakże....  zatrzymaniem 6 inwestycji, w których przewidziano dofinansowanie z..... wiadomo!!!!
               W szczegółach wygląda to tak: 
  - modernizacja budynku Lwowska 53, kwota 135 tys.,
  - przebudowa ul. Klasztornej, Petera, Żeromskiego, kwota 61 tys.,
  - budowa infrastruktury ul. Łaszczowieckiej, kwota 105 tys.,
  - modernizacja TDK, kwota 30 tys.,
  - modernizacja MBP, kwota 100 tys.,
  - budowa krytej pływalni, kwota 184 tys.,
żadna z tych inwestycji nie będzie ralizowana w tym roku.
         W zamian wykonany zostanie remont budynku Urzędu Miasta /40 tys./, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łaszczowiecka /40 tys./, budowa infrastruktury ul. Kr. Zygmunta /40 tys./.

                By całkowicie nie zapomnieć o możliwościach moczenia swych zmęczonych członków proponuje się budowę stawu kąpielowego z oczyszczaniem naturalnym. /20 tys./ 
Pozostałe pieniążki przeznacza się: 430 tys. dla MZD - zakupy inwestycyjne, 50 tys. budowa parkingu na ul. Żwirki i Wigury oraz 10 tys. na Przedszkole Samorządowe.

             Po raz kolejny naszym zainteresowaniem obdarowana zostaje całkiem pokaźna kupka złomu na terenie OSiRu.... mająca, w swojej ukształtowanej formie stanowić zadaszenie trybuny na stadionie. Wezwany do wyjaśnień burmistrz Żółkiewski obiecuje uporanie sie z tym tematem do marca 2009.... nic tylko czekać z parasolka w dłoni!!!

           Waśnie docieramy do najjaśniejszego punktu obrad komisji, czyli planowanej modernizacji oświetlenia ulicznego, polegającej na zastosowaniu w całym mieście jednorodnych super jasnych i jeszcze bardziej super oszczędnych lamp, powodujących do 30 procent oszczędności. Popieramy.

           W cieniu obrad przegłosowano punkt 15.

           Diety....... no cóż.  (cytat): ".... draństwo...."

 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=