TUKS "Sokół Mechanik"
  KOMISJA B 24.06.08
 

Świecka tradycja, budżetowa

         Pomimo nielicznych ustyskiwań, nad zwyczaj poranne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów nie miało większego wpływu na frekwencję i chwilami w komplecie, tj. 13 radnych, mieliśmy możliwość bycia zaskocznonymi kilkoma nowymi punktami, niezbyt sprawnie wprawadzonymi pod obrady, ale do rzeczy. 
        Jako przykład swoistej "logiki' a raczej jej braku może służyć sprawa podjęcia uchwały przez Rade Miasta w sprawie przekazania terenów pod budowę Urzędu Celnego na ulicy Łaszczowieckiej. Na podstawie PRZYGOTOWANYCH materiałów radni wyraźli się za inwestycją mającą kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, zwłaszcza w perspektywie budowy obwodnicy. Dzisiaj dowiadujemy się, że tereny przekazane na ten cel są wydzierżawione do roku 2016... i już po fakcie, o czym wspomniał zaproszony p. Kapka,  trzeba znaleźć kompromisowe rozwiązanie, uwzględniające inwestycje tam poczynione!!!  i czas ich załatwienia. Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że szczytność celu przysłoniła chyba czyjeś kompetencje! 
      Doskonała prezentacja funkcjonowania PGKiM zapoczątkowana została przypomnieniem prezesa o: terminie funkcjonowania wyspiska do roku 2009 oraz  ZAAKCEPTOWANIU WNIOSKU o dotację z EKOFUNDUSZU. Celowo wielkimi literami podkreślam, że to jeszcze nie są pieniądze /jak już w prasie napisano/ a jedynie początek drogi. Jestem jak najbardziej tym uradowany, wizja prac nad kanalizacją osiedla "Północ", i obym nie zapeszył.
      Moje wspomnienia dotyczące dyskusji o wysokości diet powracają regularnie niczym bociany... tyle, że już bez takich emocji! Na piśmie otrzymaliśmy propozycję p. burmistrza podniesienia  diety z 480 złotych miesięcznie do 600 dla radnego, płatne także w okresie gdy posiedzenia komisji lub sesja nie odbywają się. Przewodniczący Komisji i Wiceprzewodniczący  Rady Miasta otrzymywali by 800 złotych. Na moje pytania:
   - Jaki jest powód podniesienia diet?
   - Jakie będa skutki finansowe dla kasy miejskiej? nie otrzymałem odpowiedzi.
    Wyniki głosowania:
Za podwyższeniem diety /sobie też/: Bałabuch, Kłoczkowska, Grabek, Galant, 
Przeciw: Świderek, Kuczyński, Drzewosz.
Wstrzymało się: Wiśniewski, Żurawski, Szalś, Koprowski, Fus co i tak dało akceptację podwyżek diet Komisji Budżetu i Finasów.
       Czyżby wizja TANIEGO PAŃSTWA?

 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=