TUKS "Sokół Mechanik"
  KOMISJA B 12.03.08
 
12.03.2008 Komisja Budżetu

Wiosenna strategia
 
Można tylko podejrzewać, że zmiana na stanowisku przewodniczącego komisji Budżetu i Finansów podziałała na radnych mobilizująco, gdyż w komplecie, cała trzynastka – nie „parszywa”, stawiła się na kolejne posiedzenie.
Moje, delikatne obawy zupełnie się nie potwierdziły, gdyż pan Zbyszek Kuczyński, nie wykazując objawów zdenerwowania, sprawnie prowadził, chwilami niestety ale wielogłosowe i zacięte, obrady.
Na początku, liczna delegacja z Gospodarki Komunalnej – „Ich troje”, bardzo kompetentnie wyjaśniła kulisy niewielkiej podwyżki cen wody i przedstawiła problematykę podniesienia efektywności pracy oczyszczalni ścieków. Za budową kanalizacji nie następuje planowane podłączanie się kolejnych gospodarstw. W całym mieście jest około 500 domostw korzystających z własnych, w większości chyba nie całkowicie hermetycznych zbiorników na nieczystości. Mało ekologicznie ale „taniej”!!!
Kolejnym punktem naszego posiedzenia było wyrażenie opinii o Strategii Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2007 – 2015. Blisko 90 stronicowy dokument wieloaspektowo zajmuje się tym zagadnieniem, wyznaczając kierunki podejmowania szczegółowych działań dla Tomaszowa:
- przyjaznego dla mieszkańców,
- jako stolica turystyczna Roztocza,
- wspierającego przedsiębiorczych.
Mnogość opinii w tej materii nie może dziwić i odzwierciedla tylko zainteresowanie radnych tą istotną, nie tylko dla mijającej kadencji, problematyką.
Moją uwagę zwróciła drobna „nieścisłość” w dokumencie. Przedstawiając funkcjonowanie OSiR wymienia się w nim działające tam sekcje, w tym także sekcję tenisa stołowego.  Może dwa lata temu tak było, ale teraz... to tylko wspomnienie, albo drobiazg w dokumencie?
Na stronie 38 w/w dokumentu wspomina się o „turystyce eksploracyjnej: jako przyjazdach turystów z odleglejszych terenów, świadomie nastawionych na zwiedzanie / tj. oglądanie / atrakcji Tomaszowa Lubelskiego i okolic.”
Po kilkunastu stronach wnikliwych analiz doczytujemy się do proponowanych działań w tym kierunku /strona 72/, czyli: projektów infrastrukturalnych, wpływających na poprawę oferty turystycznej miasta: budowa krytej pływalni - zabytek, remont i rozbudowa budynków OSiR - zabytek, budowa toru wrotkarskiego z zapleczem socjalnym - zabytek, modernizacja pomieszczeń TDK - zabytek, muszli koncertowej – to jest zabytek, szaletu miejskiego – bez komentarza, uatrakcyjnienie terenów parku miejskiego, budowa ścieżek rowerowych, budowa centrum konferencyjno – hotelowego – zabytkowe mogą pozostać plany.
Jeżeli w/w propozycje stanowią poprawę oferty turystycznej – czyli zwiększenie częstotliwości zwiedzania atrakcji miasta i okolic, to moje wieloletnie wykształcenie, z teorią wychowania fizycznego, na nic się zdało!!!!
Poprawa to będzie, niewątpliwie, potrzebna i konieczna, kosztowna i wymagająca szybkiej decyzji oraz pozyskania sporych środków finansowych, ale bazy rekreacyjnej i sportowej i takim też miastem powinien być Tomaszów, zgodnie z wcześniejszymi projektami Roztoczańskiego Centrum Sportów Letnich Zimowych i Rekreacji.
By poprawić ofertę turystyczną można, importować zabytki….
Strategia została zaakceptowana przez 10 radnych, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
           Później dopiszę coś o wieloletnich plach inwestycyjnych miasta.

Proszę o komentarze pod zakładką Tu komentarz
 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=