TUKS "Sokół Mechanik"
  2016
 
WYNIKI
XIV Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Tomaszowskiego
Tomaszów Lubelski, 23.10.2016
 
Szkoła podstawowa, dziewczęta
1                 Katarzyna       Zawadzka          ZSPG Jarczów
2                 Gabriela         Łysiak                 SP Hubinek
3                 Sylwia             Czop                   SP Tarnawatka
4                 Kinga              Śrutwa               SP Hubinek
Szkoła podstawowa, chłopcy
1                 Łukasz            Gemborys         SP 3 Tomaszów L.
2                 Karol               Mosór                SP 3 Tomaszów L.
3                 Kacper            Karwan              SP Podhorce
4                 Oliwier            Ligęza                 SP 3 Tomaszów L.
5                 Maciej            Stępora              SP 3 Tomaszów L.
6                 Kuba               Czop                   SP 2 Tomaszów L.
7                 Jakub              Kwiatkowski      SP 3 Tomaszów L.
Gimnazjum, dziewczęta
1                 Sandra            Litwińczuk         G Tarnawatka
2                 Patrycja          Śrutwa               G Ulhówek
3                 Katarzyna       Zawadzka          ZSPG Jarczów
4                 Gabriela         Łysiak                 SP Hubinek
5                 Żaneta            Smutniak           G Ulhówek
Gimnazjum, chłopcy
1                 Rafał               Biszczanik          G Lubycza Król.
2                 Krystian          Czop                   G Tarnawatka
3                 Bartosz           Michalski           G 1 Tomaszów L.
4                 Adrian            Okruch               G Narol
5                 Emil                Mazurkiewicz    G 1 Tomaszów L.
6                 Konrad           Litkowiec           G Telatyn
7                 Kamil              Kozioł                 G 1 Tomaszów L.
8                 Rafał               Knysz                 SP Werbkowice
9                 Daniel             Brodowski         G Bełżec
Szkoła średnia, dziewczęta
1                 Katarzyna       Zawadzka          ZSPG Jarczów
2                 Gabriela         Łysiak                 SP Hubinek
3                 Izabela            Kuśmierczak      ZS 3 Tomaszów L.
4                 Żaneta            Smutniak           G Ulhówek
Szkoła średnia, chłopcy
1                 Krystian          Czop                   G Tarnawatka
2                 Rafał               Biszczanik          G Lubycza Król.
3                 Bartosz           Michalski           G 1 Tomaszów L.
4                 Adrian            Okruch               G Narol
5                 Andrzej           Palak                  ZS 1 Tomaszów L.
6                 Maciej            Warzocha          SLO Zamość
7                 Paweł              Dziura                ZS 3 Tomaszów
8                 Cezary            Kapturkiewicz   SLO Zamość
Seniorki
1                 Karolina          Wróbel               Tomaszów Lub.
2                 Małgorzata    Kowalska           Tomaszów Lub.
3                 Andżelika       Pawłowska        Tomaszów Lub.
4                 Jolanta            Szwed                Horyniec Zdrój
Seniorzy, + 40
1                 Artur               Rachański          Tomaszów Lub.
2                 Robert            Sieradzki            Gródek
3                 Robert            Chyżyński          Tomaszów Lub.
4                 Mirosław        Dudek                Narol
5                 Konrad           Nowoświat        Narol
6                 Konrad           Mazurek            Cieszanów
7                 Piotr               Dziura                Jarczów
8                 Janusz             Okruch               Kadłubiska
9                 Janusz             Cząstkiewicz      Narol
9                 Jan                  Koper                 Korhynie
9                 Dariusz           Malinowski       Korhynie
9                 Władysław     Palak                  Rabinówka
 

Punktacja zespołowa szkół:
 
Szkoły podstawowe
1.             SP 3 Tomaszów                    66
2.             SP Hubinek                           32
3.             ZSPG Jarczów                       20
4.             SP Podhorce                         16
5.             SP Tarnawatka                     16
6.             SP 2 Tomaszów                    12
Gimnazja
1.             G 1 Tomaszów Lub.             40
2.             G Tarnawatka                       38
3.             G Ulhówek                            30
4.             G Lubycza Król.                    20
5.             ZSPG Jarczów                       16
6.             G Narol                                 14
7.             SP Hubinek                           14
8.             G Telatyn                              12
9.             SP Werbkowice                    12
10.           G Bełżec                                9
Szkoły średnie
1.             ZS 3 Tomaszów                    28
2.             SLO Zamość                          24
3.             G Tarnawatka                       20
3.             ZSPG Jarczów                       20
5.             G Lubycza Król.                    18
5.             SP Hubinek                           18
7.             G 1 Tomaszów Lub.             16
8.             G Narol                                 14
8.             G Ulhówek                            14
            10.           ZS 1 Tomaszów Lub.            12
 
Z udziałem ponad 50 uczestników z 18 szkół w tym, 6 szkół podstawowych 8 gimnazjów i 3 szkół średnich odbyły się XIV Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty.
Po raz kolejny, dzięki życzliwości Dyrekcji ZS 1 oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”,  miał możliwość zorganizowania rywalizacji sportowej dla wszystkich chętnych.
Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami. Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali puchary a zawodnicy zajmujący miejsce na podium otrzymali pamiątkowe medale.
Obsługę sędziowską stanowili członkowie TUKS: Karolina Wróbel, Artur Rachański i Mirosław Drzewosz
Dziękujemy członkom klubu i rodzicom za pomoc w bardzo sprawnym przygotowaniu sali gier jak i końcowym sprzątaniu…. a Kondzikowi tradycyjnie już za atmosferę.

WYNIKI
XIV Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego
w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Tomaszowskiego
Tomaszów Lubelski, 10.04.2016
 
Szkoła podstawowa
1           Kinga                      Śrutwa                           SP Hubinek
2           Katarzyna              Zawadzka                      ZSPG Jarczów
3           Gabriela                 Furmańczuk                  SP Ulhówek
4           Gabriela                 Łysiak                             SP Hubinek
5           Patrycja                 Śrutwa                           SP Hubinek
Gimnazjum
1           Sandra                   Litwińczuk                     G Tarnawatka
2           Katarzyna              Zawadzka                      ZSPG Jarczów
3           Patrycja                 Śrutwa                           SP Hubinek
4           Gabriela                 Ozimek                          G Ulhówek
5           Gabriela                 Łysiak                             SP Hubinek
5           Aleksandra            Słoboda                         G 2 Tomaszów Lub.
7           Jagoda                    Kaźmierczuk                 G Ulhówek
Szkoła średnia
1           Sandra                   Litwińczuk                     G Tarnawatka
2           Patrycja                 Śrutwa                           SP Hubinek
3           Katarzyna              Zawadzka                      ZSPG Jarczów
4           Gabriela                 Łysiak                             SP Hubinek
Seniorki
1           Małgorzata            Kowalska                       Tomaszów Lub.
2           Jolanta                   Szwed                            Horyniec Zdrój
Szkoła podstawowa
1           Konrad                   Litkowiec                      SP Telatyn
2           Paweł                     Mazur                            SP Telatyn
3           Rafał                       Knysz                             SP Werbkowice
4           Tomasz                   Bednarczyk                   SP 3 Tomaszów Lub.
5           Jan                          Ozimek                          SP Ulhówek
5           Kuba                       Kozioł                             SP 3 Tomaszów Lub.
7           Hubert                   Kujawa                           SP 3 Tomaszów Lub.
7           Paweł                     Sikora                            SP 3 Tomaszów Lub.
9           Łukasz                    Gemborys                     SP 3 Tomaszów Lub.
Gimnazjum
1           Rafał                       Biszczanik                      G Lubycza Król.
2           Krystian                 Czop                               G Tarnawatka
3           Artur                      Matejewski                   G 2 Tomaszów Lub.
4           Emil                        Mazurkiewicz               G 1 Tomaszów Lub.
5           Karol                      Putkowski                     G Jarczów
5           Bartosz                   Michalski                       G 1 Tomaszów Lub.
7           Maciej                    Warzocha                     G 2 Tomaszów Lub.
7           Mario                     Radomski                      G Rachanie
9           Jakub                      Barszczewski                G 2 Tomaszów Lub.
9           Cezary                    Kapturkiewicz              G 2 Tomaszów Lub.
9           Kamil                      Kozioł                             G 1 Tomaszów Lub.
9           Adrian                    Okruch                          G Narol
13         Daniel                    Brodowski                     G Bełżec
13         Jakub                      Oberda                          G 2 Tomaszów Lub.
13         Marcin                   Buczak                           G 2 Tomaszów Lub.
Szkoła średnia
1           Tomasz                   Biszczanik                      ZS 4 Tomaszów Lub.
2           Rafał                       Biszczanik                      G Lubycza Król.
3           Krystian                 Czop                               G Tarnawatka
4           Bartosz                   Michalski                       G 1 Tomaszów Lub.
5           Andrzej                  Palak                              ZS 1 Tomaszów Lub.
5           Maciej                    Warzocha                     G 2 Tomaszów Lub.
7           Artur                      Matejewski                   G 2 Tomaszów Lub.
7           Kamil                      Kozioł                             G 1 Tomaszów Lub.
9           Cezary                    Kapturkiewicz              G 2 Tomaszów Lub.
9           Adrian                    Okruch                          G Narol
9           Rafał                       Knysz                             SP Werbkowice
9           Mario                     Radomski                      G Rachanie
Seniorzy
1           Artur                      Rachański                      Tomaszów Lub.
2           Arkadiusz              Elceser                          Rzeszów
3           Tomasz                   Biszczanik                      ZS 4 Tomaszów Lub.
4           Robert                   Sieradzki                       Gródek
5           Paweł                     Smoliniec                      Oleszyce
5           Rafał                       Biszczanik                      G Lubycza Król.
7           Mirosław               Dudek                            Narol
7           Grzegorz                Miecznik                       Tomaszów Lub.
9           Bartosz                   Michalski                       G 1 Tomaszów Lub.
9           Konrad                   Mazurek                        Cieszanów
9           Konrad                   Nowoświat                    Narol
9           Mario                     Radomski                      G Rachanie
13         Andrzej                  Palak                              ZS 1 Tomaszów Lub.
13         Maciej                    Warzocha                     G 2 Tomaszów Lub.
13         Janusz                    Okruch                          Kadłubiska
13         Kamil                      Chromiec                      Tomaszów Lub.
17         Władysław             Palak                              Rabinówka
17         Cezary                    Kapturkiewicz              G 2 Tomaszów Lub.
17         Waldemar             Mazurkiewicz               Bełżec
17         Dawid                     Wojciechowski            Tomaszów Lub.
17         Waldemar             Skalski                            Tomaszów Lub.
17         Rafał                       Bajwoluk                       Tomaszów Lub.
17         Mateusz                 Wawrzusiszyn              Steniatyn
 
Szkoły podstawowe
1
SP 3 Tomaszów Lub.
59
2
SP Hubinek
46
3
SP Telatyn
38
4
SP Ulhówek
28
5
ZSPG Jarczów
18
6
SP Werbkowice
16
Gimnazja
1
G 2 Tomaszów Lub.
76
2
G Tarnawatka
38
3
G 1 Tomaszów Lub.
35
4
SP Hubinek
28
5
G Ulhówek
26
6
G Lubycza Król.
20
7
G Jarczów
12
8
G Rachanie
12
9
G Narol
9
10
G Bełżec
9
Szkoły średnie
1
ZS 4 Tomaszów Lub.
20
2
ZS 1 Tomaszów Lub.
12
 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=