TUKS "Sokół Mechanik"
  2010
 
Wyniki
VIII Mistrzostw Powiatu Tomaszowskiego
w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty
Tomaszów Lubelski  09.05.2010
Szkoły podstawowe, dziewczęta:
                                                                                                                                                      
              1                  Mroczkowska             Anita                          ZSP Podhorce                  
              2                  Kuśmierczuk               Natalia                        ZSP Podhorce                  
              3                  Żukowska                   Zuzanna                     SP 2 Tomaszów               
              4                  Majewska                   Aida                           SP Hubinek                      
              5                  Ciećko                         Barbara                      SP Hubinek                      
              5                  Kuśmierz                     Magdalena                SP Hubinek                      
              7                  Hałasa                         Joanna                       SP Hubinek                      
              7                  Zubiak                         Karolina                     SP Hubinek                      
              9                  Hytryniewicz              Ilona                           SP Hubinek                      
                                                                                                                                                      
Gimnazja, dziewczęta:
                                                                                                                                                      
              1                  Mroczkowska             Anita                          ZSP Podhorce                  
              2                  Kuśmierczuk               Natalia                        ZSP Podhorce                  
              3                  Żukowska                   Zuzanna                     SP 2 Tomaszów               
              4                  Majewska                   Aida                           SP Hubinek                      
              5                  Głuszek                        Katarzyna                  G 2 Tomaszów                 
              7                  Fus                               Katarzyna                  G 2 Tomaszów                 
              7                  Ciećko                         Barbara                      SP Hubinek                      
              7                  Kuśmierz                     Magdalena                SP Hubinek                      
                                                                                                                                                      
Szkoły średnie, dziewczęta:
                                                                                                                                                      
              1                  Szałacka                      Dagmara                    ZS 1 Tomaszów               
              2                  Fus                               Katarzyna                  G 2 Tomaszów                 
              3                  Głuszek                        Katarzyna                  G 2 Tomaszów                 
                                                                                                                                                      
Szkoły podstawowe, chłopcy:
                                                                                                                                                      
              1                  Bartosik                       Sylwester                   SP 2 Tomaszów               
              2                  Kłak                             Kamil                          ZSP Podhorce                  
              3                  Rachfalski                   Marcin                       SP Tarnoszyn                  
              4                  Mroczkowski              Daniel                         ZSP Podhorce                  
              5                  Tryndoch                    Norbert                      SP Hubinek                      
              5                  Tytoń                          Damian                       SP Hubinek                      
              7                  Szumski                       Rafał                           SP Bełżec                          
              7                  Wilk                             Grzegorz                     SP Hubinek                      
              9                  Puźniak                        Michał                        SP 2 Dębica                      
              9                  Czajka                          Kacper                       SP Hubinek                      
              9                  Górnik                          Kamil                          SP Hubinek                      
              9                  Dziura                          Michał                        SP Jarczów                       
              13                Gardias                        Artur                          SP Hubinek                      
              13                Litwin                          Piotr                            SP Hubinek                      
              13                Rechul                         Jakub                          SP Hubinek                      
              13                Żuk                              Wiktor                        SP Hubinek                      
              17                Bulicz                           Jakub                          SP 3 Tomaszów               
              17                Kuszczak                     Jarosław                     SP 3 Tomaszów               
              17                Skwarek                       Paweł                          SP 3 Tomaszów               
              17                Zabłocki                      Piotr                            SP Hubinek  


 
Wyniki końcowe
VIII Mistrzostw Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży
w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty
Tomaszów Lubelski 23.10.2010
 
Szkoły podstawowe, dziewczęta kl. I - IV
1                      Żukowska                 Zuzanna                 SP 2 Tomaszów
2                      Skijko                        Karolina                 SP Telatyn
3                      Kazimierczuk            Jagoda                    SP Hubinek
Szkoły podstawowe, chłopcy kl. I - IV
1                      Biszczanik                 Rafał                       SP Lubycza król
2                      Czajka                        Łukasz                    SP Hubinek
Szkoły podstawowe, dziewczęta kl. V - VI
1                      Ciećko                       Barbara                   SP Telatyn
2                      Skijko                        Karolina                 SP Telatyn
3                      Kazimierczuk            Jagoda                    SP Hubinek
Szkoły podstawowe, chłopcy kl. V - VI
1                      Kłak                           Kamil                      SP Podhorce
2                      Cisek                         Kacper                    SP Podhorce
3                      Mroczkowski           Daniel                     SP Podhorce
4                      Czajka                        Kacper                    SP Hubinek
5                      Bartosz                      Szymon                  SP Telatyn
6                      Biszczanik                 Rafał                       SP Lubycza król
7                      Gancarz                     Adrian                    SP Telatyn
7                      Tytuła                       Daniel                     SP Telatyn
9                      Neć                            Artur                       SP Telatyn
Gimnazjum, dziewczęta
1                      Mroczkowska          Anita                      ZSP Podhorce
2                      Wajda                       Angelika                G Ulhówek
3                      Kołodziej                  Angelika                G 1 Tomaszów
4                      Czajka                        Marta                      G Ulhówek
5                      Dymowska               Dominika                G Telatyn
5                      Roguska                   Michalina               G Telatyn
7                      Ciećko                       Barbara                   SP Telatyn
Gimnazjum, chłopcy
1                      Biszczanik                 Tomasz                   G Lubycza Król
2                      Bartosik                    Sylwester               G 2 Tomaszów
3                      Samek                        Rafał                       G 2 Tomaszów
4                      Cisek                         Kacper                    ZSP Podhorce
5                      Gontarz                     Paweł                      G 2 Tomaszów
5                      Goch                          Adrian                    G 2 Tomaszów
7                      Pryciuk                      Łukasz                    G Telatyn
7                      Skórzyński                Jakub                      ZSP Podhorce
9                      Seniuta                      Jerzy                       G Telatyn
9                      Mroczkowski           Daniel                     SP Podhorce
9                      Kurnik                       Rafał                       ZSP Podhorce
9                      Kozak                        Piotr                        ZSP Szarowola
13                    Różaniecki                Wojciech               G 2 Tomaszów
13                    Kłak                           Patryk                     ZSP Podhorce
13                    Kłak                           Kamil                      ZSP Podhorce
13                    Malec                        Damian                   ZSP Szarowola
17                    Kubka                       Tomasz                   G 2 Tomaszów
17                    Dziura                        Rafał                       G 2 Tomaszów
17                    Kudełka                    Przemysław            G 2 Tomaszów
17                    Paczos                       Jakub                      G 2 Tomaszów
17                    Staszewski                Damian                   G Telatyn
17                    Garbula                     Damian                   ZSP Podhorce
17                    Bednarz                     Patryk                     ZSP Szarowola
Szkoły średnie, dziewczęta
1                      Mroczkowska          Anita                      ZSP Podhorce
2                      Rogulska                  Michalina               G Telatyn
3                      Wacko                      Katarzyna              ZS 1 Tomaszów
4                      Kołodziej                  Angelika                G 1 Tomaszów
5                      Dymowska               Dominika                G Telatyn
5                      Bednarek                  Monika                   ZS 1 Tomaszów
Szkoły średnie, chłopcy
1                      Wojciechowski        Piotr                        ZS 4 Tomaszów
2                      Biszczanik                 Tomasz                   G Lubycza Król
3                      Margol                      Patryk                     ZS 4 Tomaszów
4                      Bartosik                    Sylwester               G 2 Tomaszów
5                      Samek                        Rafał                       G 2 Tomaszów
5                      Miecznik                   Grzegorz                 ZS 2 Tomaszów
7                      Gontarz                     Paweł                      G 2 Tomaszów
7                      Bartosik                    Marcin                    LO 3 Zamość
9                      Maryńczak               Piotr                        ZS 2 Tomaszów
9                      Pomykało                  Sebastian               ZS 2 Tomaszów
9                      Borys                        Przymysław           ZS 4 Tomaszów
9                      Kłak                           Kamil                      ZSP Podhorce
13                    Goch                          Adrian                    G 2 Tomaszów
13                    Mroczkowski           Daniel                     SP Podhorce
 
                    
Punktacja zespołowa
 
Szkoły podstawowe
1                        SP Telatyn                         101 pkt.
2                        SP Hubinek                       64 pkt.
3                        SP Podhorce                     54 pkt.
4                        SP Lubycza K.                  32 pkt.
5                        SP 2 Tomaszów                20 pkt.
Gimnazja
1                        G 2 Tomaszów                  91 pkt.
2                        ZSP Podhorce                   71 pkt.
3                        G Telatyn                           51 pkt.
4                        G Ulhówek                         32 pkt.
5                        ZSP Szarowola                  24 pkt.
6                        G Lubycza Król                 20 pkt.
7                        G 1 Tomaszów                  16 pkt.
8                        SP Telatyn                         12 pkt.
9                        SP Podhorce                     9 pkt.
Szkoły średnie
1                        ZS 4 Tomaszów                45 pkt.
2                        ZS 2 Tomaszów                30 pkt.
3                        ZS 1 Tomaszów                28 pkt.
4                        LO 3 Zamość                     12 pkt.
5                        G 2 Tomaszów                  /47 pkt./
6                        G Telatyn                           /30 pkt./
7                        ZSP Podhorce                   /29 pkt./
8                        G Lubycza Król                 /18 pkt./
9                        G 1 Tomaszów                  /14 pkt./
10                      SP Podhorce                     /9 pkt./
 
Gimnazja, chłopcy:
                                                                                                                                                      
              1                  Rachfalski                   Dawid                         G Ulhówek                        
              2                  Miecznik                     Grzegorz                     G 2 Tomaszów                 
              3                  Bartosik                       Sylwester                   SP 2 Tomaszów               
              4                  Dziura                          Kamil                          G Jarczów                         
              5                  Gontarz                        Paweł                          G 2 Tomaszów                 
              5                  Samek                          Rafał                           G 2 Tomaszów                 
              7                  Kłak                             Kamil                          ZSP Podhorce                  
              7                  Mroczkowski              Daniel                         ZSP Podhorce                  
              9                  Rachfalski                   Marcin                       SP Tarnoszyn                  
              9                  Goch                            Adrian                        G 2 Tomaszów                 
              9                  Tryndoch                    Norbert                      SP Hubinek                      
              9                  Wilk                             Grzegorz                     SP Hubinek                      
              13                Wagner                       Piotr                            G Bełżec                            
              13                Wagner                       Sylwester                   G Bełżec                            
              13                Puźniak                        Michał                        SP 2 Dębica                      
              13                Dziura                          Michał                        SP Jarczów                       
              17                Tytoń                          Damian                       SP Hubinek                      
                                                                                                                                                      
Szkoły średnie, chłopcy:
                                                                                                                                                      
              1                  Rachfalski                   Dawid                         G Ulhówek                        
              2                  Margol                        Patryk                         ZS 4 Tomaszów               
              3                  Miecznik                     Grzegorz                     G 2 Tomaszów                 
              4                  Bartosik                       Sylwester                   SP 2 Tomaszów               
              5                  Wojciechowski          Piotr                            ZS 4 Tomaszów               
              7                  Samek                          Rafał                           G 2 Tomaszów                 
              7                  Bartosik                       Marcin                       LO 3 Zamość                    
              9                  Winiarczyk                 Bartłomiej                  ZS 6 Lubycza K               
                                                                                                                                                      
Seniorzy:
                                                                                                                                                      
              1                  Rachański                   Artur                          TUKS „Sokół Mechanik”
              2                  Sieradzki                      Robert                        TUKS „Sokół Mechanik”
              3                  Miecznik                     Grześ                          TUKS „Sokół Mechanik”
              4                  Nowosad                    Wojciech                   TUKS „Sokół Mechanik”
              5-6               Mazurek                      Konrad                       Cieszanów
              5-6               Bartosik                       Marcin                       TUKS „Sokół Mechanik”
              7-8               Bartosik                       Sylwester                   TUKS „Sokół Mechanik”
              7-8               Gontarz                        Paweł                          TUKS „Sokół Mechanik”
              9                  Samek                          Rafał                           TUKS „Sokół Mechanik”

 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=