TUKS "Sokół Mechanik"
  2015
 
 

WYNIKI
XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży
w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Tomaszowskiego
Tomaszów Lubelski, 24.10.2015
 
Szkoła Podstawowa, kl. I – IV, dziewczęta
1           Gabriela               Łysiak                  SP Hubinek
Szkoła Podstawowa, kl. V – VI, chłopcy
1           Konrad                Litkowiec            SP Telatyn
2           Kuba                    Kozioł                  SP 3 Tomaszów
Szkoła Podstawowa, kl. V – VI, dziewczęta
1           Patrycja               Śrutwa                 SP Hubinek
2           Katarzyna          Zawadzka           ZSPG Jarczów
3           Gabriela               Łysiak                  SP Hubinek
4           Sylwia                  Czop                    SP Tarnawatka
5           Jagoda                 Cyc                       SP Michalów
6           Gabriela               Żuk                       SP Hubinek
Gimnazjum, dziewczęta
1           Patrycja               Śrutwa                 SP Hubinek
2           Sandra                 Litwińczuk          G Tarnawatka
3           Aleksandra         Słoboda               G 2 Tomaszów
4           Gabriela               Łysiak                  SP Hubinek
5           Katarzyna          Zawadzka           ZSPG Jarczów
6           Jagoda                 Kaźmierczuk      G Ulhówek
7           Żaneta                 Smutniak            G Ulhówek
Gimnazjum, chłopcy
1           Rafał                   Biszczanik          G Lubycza
2           Krystian              Czop                    G Tarnawatka
3           Bartosz                Michalski            G 1 Tomaszów
4           Dawid                  Frańczuk             G Michalów
5           Emil                      Mazurkiewicz     G 1 Tomaszów
5           Wiktor                  Żuk                       G Ulhówek
7           Kamil                   Kozioł                  G 1 Tomaszów
7           Maciej                 Warzocha           G 2 Tomaszów
9           Kacper                 Witt                      G 1 Tomaszów
9           Jakub                   Barszczewski      G 2 Tomaszów
9           Adrian                  Okruch                 G Narol
9           Mario                   Radomski           G Rachanie
13         Bartosz                Bondyra              G 2 Tomaszów
13         Marcin                 Buczak                G 2 Tomaszów
13         Cezary                 Kapturkiewicz    G 2 Tomaszów
17         Jan                        Hasiuk                 G 2 Tomaszów
17         Kamil                   Hawrylak            G 2 Tomaszów
17         Jakub                   Oberda                 G 2 Tomaszów
17         Marek                  Żwirek                  G Tarnawatka
Szkoła Średnia, dziewczęta
1           Dominika            Ratowska            ZS 4 Tomaszów
2           Diana                   Drążek                 ZS 2 Tomaszów
3           Sandra                 Litwińczuk          G Tarnawatka
4           Patrycja               Śrutwa                 SP Hubinek
5           Katarzyna          Zawadzka           ZSPG Jarczów
6           Jagoda                 Kaźmierczuk      G Ulhówek
7           Gabriela               Łysiak                  SP Hubinek
Szkoła Średnia, chłopcy
1           Tomasz               Biszczanik          ZS 4 Tomaszów
2           Daniel                  Mroczkowski      ZS 4 Tomaszów
3           Rafał                   Biszczanik          G Lubycza
4           Andrzej                Palak                    ZS 1 Tomaszów
5           Dawid                  Frańczuk             G Michalów
6           Mario                   Radomski           G Rachanie
7           Maciej                 Warzocha           G 2 Tomaszów
8           Bartosz                Bondyra              G 2 Tomaszów
 
Szkoły podstawowe
1               SP Hubinek                    128
2               ZSPG Jarczów               42
3               SP Telatyn                     20
4               SP 3 Tomaszów            18
5               SP Tarnawatka             14
6               SP Michalów                 12
Gimnazja
1               G 2 Tomaszów              106
2               G Tarnawatka               58
3               G Ulhówek                     48
4               G 1 Tomaszów              40
5               G Lubycza Król.           36
6               G Michalów                   26
7               G Rachanie                    21
8               G Narol                           9
Szkoły średnie
1               ZS 4 Tomaszów            58
2               ZS 2 Tomaszów            18
3               ZS 1 Tomaszów            14
 
Z udziałem 50 uczestników z 17 szkół w tym, 6 szkół podstawowych 8 gimnazjów i 3 szkół średnich odbyły się XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty.
Po raz kolejny, dzięki życzliwości Dyrekcji ZS 1 oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”,  miał możliwość zorganizowania rywalizacji sportowej dla wszystkich chętnych.
Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami. Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali puchary a zawodnicy zajmujący miejsce na podium otrzymali pamiątkowe medale.
Obsługę sędziowską stanowili członkowie TUKS: Artur Rachański, Robert Sieradzki, Tomasz Biszczanik i Mirosław Drzewosz.Wyniki
XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego
w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty
Tomaszów Lubelski, 21.03.2015
 
Szkoła Podstawowa - dziewczęta
1             Litwińczuk            Sandra             SP Tarnawatka
2             Śrutwa                   Patrycja           SP Hubinek
3             Smutniak               Żaneta             SP Hubinek
4             Łysiak                   Gabriela           SP Hubinek
5             Czop                      Sylwia             SP Tarnawatka
 
Szkoła Podstawowa – chłopcy
1             Litkowiec              Konrad            SP Telatyn
2             Kozioł                    Kamil               SP 3 Tomaszów
3             Okruch                  Adrian             SP Narol
4             Krawczyk              Mateusz          SP 3 Tomaszów
5 - 6        Kowalczuk            Łukasz            SP 3 Tomaszów
5 - 6        Kudelski                Tobiasz           SP Lubycza Król.
7             Kozioł                    Kuba               SP 3 Tomaszów
 
Gimnazjum - dziewczęta
1             Żukowska             Zuzanna          G 2 Tomaszów
2             Litwińczuk            Sandra             SP Tarnawatka
3             Słoboda                 Aleksandra     G 2 Tomaszów
4             Kaźmierczuk         Jagoda            G Ulhówek
5 - 6        Smutniak               Żaneta             SP Hubinek
5 - 6        Śrutwa                   Patrycja           SP Hubinek
7             Kruk                       Weronika        G Ulhówek
 
Gimnazjum - chłopcy
1             Nowosadowski    Karol               G Telatyn
2             Palak                      Andrzej           G 2 Tomaszów
3             Kłak                       Sebastian        G Podhorce
4             Biszczanik             Rafał                G Lubycza
5 - 6        Łyczko                  Konrad            G Michalów
5 - 6        Mroczkowski        Daniel              G Podhorce
7 - 8        Michalski              Bartosz            G 1 Tomaszów
7 - 8        Czajka                    Kacper            G Ulhówek
9 - 12      Czop                      Krystian          G  Tarnawatka
9 - 12      Mazurkiewicz       Emil                  G 1 Tomaszów
9 - 12      Rybiński                Jakub               G 2 Tomaszów
9 - 12      Radomski              Mario              G Rachanie
13 - 16    Barszczewski        Jakub               G 2 Tomaszów
13 - 16    Frańczuk               Dawid              G Michalów
13 - 16    Iwanicki                 Kacper            G Tarnawatka
13 - 16    Kulik                      Dawid              G Tarnawatka
17 - 24    Witt                       Kacper            G 1 Tomaszów
17 - 24    Bondyra                Bartosz            G 2 Tomaszów
17 - 24    Kapturkiewicz      Cezary             G 2 Tomaszów
17 - 24    Koper                    Jakub               G 2 Tomaszów
17 - 24    Warzocha             Maciej             G 2 Tomaszów
17 - 24    Kulik                      Kamil               G Tarnawatka
17 - 24    Żwirek                   Marek              G Tarnawatka
 
Szkoła średnia, dziewczęta
1             Kaźmierczuk         Jagoda            G Ulhówek
2             Łysiak                   Gabriela           SP Hubinek
3             Kuśmierczuk         Natalia             ZS 2 Tomaszów
4             Słoboda                 Aleksandra     G 2 Tomaszów
5 - 6        Smutniak               Żaneta             SP Hubinek
5 - 6        Śrutwa                   Patrycja           SP Hubinek
7             Kruk                       Weronika        G Ulhówek
 
Szkoła średnia, chłopcy
1             Biszczanik             Tomasz           ZS 4 Tomaszów
2             Mroczkowski        Daniel              G Podhorce
3             Kłak                       Sebastian        G Podhorce
4             Biszczanik             Rafał                G Lubycza
5 - 6        Czop                      Krystian          G  Tarnawatka
5 - 6        Palak                      Andrzej           G 2 Tomaszów
7 - 8        Warzocha             Maciej             G 2 Tomaszów
7 - 8        Radomski              Mario              G Rachanie
9 - 12      Michalski              Bartosz            G 1 Tomaszów
9 - 12      Barszczewski        Jakub               G 2 Tomaszów
9 - 12      Frańczuk               Dawid              G Michalów
9 - 12      Litkowiec              Konrad            SP Telatyn
13 - 14    Kapturkiewicz      Cezary             G 2 Tomaszów
13 - 14    Koper                    Jakub               G 2 Tomaszów
 
Seniorki
1             Kuśmierczuk         Natalia             ZS 2 Tomaszów
2             Łysiak                   Gabriela           SP Hubinek
3             Kaźmierczuk         Jagoda            G Ulhówek
4             Smutniak               Żaneta             SP Hubinek
 
Seniorzy
1             Elceser                   Arkadiusz       Oleszyce
2             Rachański             Artur               Tomaszów
3             Biszczanik             Tomasz           ZS 4 Tomaszów
4             Sieradzki                Robert             Gródek
5 - 6        Biszczanik             Rafał                G Lubycza
5 - 6        Litkowiec              Konrad            SP Telatyn
7             Radomski              Mario              G Rachanie
Punktacja zespołowa:
 
Szkoły Podstawowe
1                SP Hubinek                                 146
2                SP 3 Tomaszów                          56
3                SP Tarnawatka                            50
4                SP Telatyn                                   41
5                SP Narol                                       16
6                SP Lubycza Król.                        12
Gimnazja
1                G 2 Tomaszów                            161
2                G Ulhówek                                   86
3                G Podhorce                                 62
4                G Lubycza Król.                          40
5                G 1 Tomaszów                            36
6                G Rachanie                                  33
7                G Michalów                                 30
8                G Tarnawatka                              30
9                G Telatyn                                     20
Szkoły Średnie
1                ZS 4 Tomaszów                          20
2                ZS 2 Tomaszów                          16
 
W dniu 21.03.2015 z udziałem 74 uczestników z 17 szkół w tym, 6 szkół podstawowych i 9 gimnazjów, odbyły się XIII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty.
Po raz kolejny, dzięki życzliwości Dyrekcji ZS 1 oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”,  miał możliwość zorganizowania rywalizacji sportowej dla wszystkich chętnych.
Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami. Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali puchary a zawodnicy zajmujący miejsce na podium otrzymali pamiątkowe medale.
Obsługę sędziowską stanowili członkowie TUKS: Artur Rachański, Robert Sieradzki, Tomasz Biszczanik i Mirosław Drzewosz.
 
 
  Buźka, jesteś 65519 odwiedzający mechanik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=